Om vår kår

Välkommen till Wallinum Väpnarna

Vi är en sammanslagning av den Kungsholmsbaserade kåren Kungsholmen Väpnarna och den Vasastansbaserade kåren Matteus-Wallinum. Vår verksamhet är fortfarande förlagd såväl på Kungsholmen som i Vasastan. Kåren har två Spåraravdelningar,  två Upptäckaravdelningar och två Äventyraravdelningar. Du är välkommen att börja hos oss från andra klass och uppåt.

De som håller till på Kungsholmen har möten i Kronobergsparken och de som håller till i Vasastan har möten i lokalen på Idungatan 9 eller i någon närliggande park. På Utmanarnivå slås grupperna samman och har oftast möten i, eller i närheten av, lokalen. Varje avdelning träffas en gång i veckan.

Wallinum Väpnarna har växt mycket de senaste åren och har nu (hösten 2017) drygt 200 medlemmar. Kåren har en vald styrelse som träffas varannan månad. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin. Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande.

Kåren har också en grupp som sköter om scoutstugan Lyckan. Stugan behöver dock mer omsorg än så och därför försöker vi locka med så många som möjligt på fixardag i Lyckan.