Scouternas dag

Scouternas Dag

Scouternas Dag är en tävling där scouter i Stockholm genomför olika kontroller för att pröva sin scoutkunskaper. Scouting handlar inte om att elda utan att brinna. Men genom att elda snålt eller snabbt eller på andra sätt visa sina färdigheter ökas vår vi-känsla, kreativitet, observationsförmåga och slutlednigsförmåga.
Dessutom kan tävlande sporra oss till att ytterligare öka våra kunskaper.

 

Scouternas Dag 2018 kommer genomföras den 21 april 2018 och platsen blir Stora Skuggan, Norra Djurgården.

Mer information får scouterna från sin avdelning

 

Under dagen tävlar vi i:
Myrstigen – spårarscouter (8-9 år)
Björnklon – upptäckarscouter (10-11)
Älghornet – äventyrarscouter (12-14)