Styrelsen

Kårordförande

Jörgen Bergqvist

Vice kårordförande

Ulrika Rotter, 070 533 34 98, ulrika.rotter@gmail.com

Kassör

Barbro Sköld, barbro.skold@siriusgroup.com

Ledamot

Jakob SYlvin

Liv Löversén Alexandersson

Maria Levin