Väktarna 12-14 år, onsdagar

I Scouterna är det äventyr från första dagen.

Du blir äventyrarscout när du blir tolv år. Väpnarna är en av två äventyraravdelningar i scoutkåren Wallinum Väpnarna. Många har varit med i Scouterna redan tidigare, men det går såklart bra att börja som Äventyrare direkt.

Äventyrarscouterna utmanas i patrullen till nya möten och friluftsliv i allt större sammanhang, tillsammans reflekterar man över sin och andras insats. Ordet speglar strapatsen och spänningen på färden.

Äventyrarscouterna är vad som en gång i tiden benämndes ”scouterna”. Varefter scoutgrenarna blivit fler har man velat betona att i äventyrarscouterna är det patrullen (en grupp på 4 till 8 ungdomar) som är den viktigaste enheten. Patrullen inhämtar under tävling, lek och instruktioner kunskaper för att t ex på hajk och läger kunna fungera så självständigt som möjligt. Det gäller allt från att laga sin mat till att resa sitt vindskydd. 

Terminsprogram

Terminsprogram Väktarna VT 2018

Avdelningsledare