Stadslöparna 8-9 år, måndagar

Stadslöparna är en av två spårarscoutavdelningar i Scoutkåren Wallinum Väpnarna. Spårarscout är man i 2:an eller 3:an i skolan. 

Som spårarscout får man på ett lekfullt sätt lära sig de första stegen i scouting
t ex att tillsammans med jämnåriga kamrater trivas i naturen.

Avdelningsmöte

Måndagar kl 18.30-20.00

Vi försöker vara ute så mycket som möjligt men när hösten går mot vinter kommer vi tillbringa en del tid inomhus.

Vi samlas vid lekplatsen i nedre Vanadislunden, eller i scoutlokalen på Idungatan 9 i Vasastan.

Avdelningsledare

Albin Nilsson

Kontakt: Epost: stadsloparna@gmail.com

 

Terminsprogram

Stadslöparna vt 18

Avdelningsrop

Genom stadens gator far vi, ut till skogens salar drar vi
springer fram på löparspår, i Wallinum Väpnarkår,
vi är snabbast, ja,
STADSLÖPARNA!