Skogsfåglarna 8-9 år, torsdagar

Skogsfåglarna är en av två spårarscoutavdelningar i Scoutkåren Wallinum Väpnarna. Spårarscout är man i 2:an eller 3:an i skolan. 

Som spårarscout får man på ett lekfullt sätt lära sig de första stegen i scouting t ex att tillsammans med jämnåriga kamrater trivas i naturen.

Avdelningsmöte

Torsdagar kl 18.30-20.00

Kronobergsparken (bredvid parkleken) på Kungsholmen

Avdelningsledare

Ulrika Rotter

Terminsprogram

Skogsfåglarna vt-18

Avdelningsrop

Våra rop i skogen klingar
när vi högt och glatt oss svingar
ut på nya äventyr.
Bort från damm och jäkt vi flyr.
Ugglan, Duvan, Ripan, Tjädern;
alla tar vi del av fjädern.
Skogsfåglarna!